کسب و کار

فشن پورتفولیوی طراحی لباس چیست؟ به همراه ویژگیها و اصول طراحی لباس

پورتفولیو،  نوعی از بازاریابی و مدیریت پرروژه هست که آشنایی صحیح و حرفه ای با معنا و مفهومش تضمین کننده رشد هر تجارتی محسوب میشه. در مجموع پورتفولیو رزومه کاری و معرف تجربیات شخص هست ادامه مطلب